MALMGÅRDS SLOTT

Den slottslika huvudbyggnaden byggdes 1882–85 enligt ritningar av arkitekt F.A. Sjöström. Dess nyrenässansarkitektur har få motsvarigheter i Finland. Den två våningar höga byggnaden har drag av nordfransk renässans och materialet är orappat tegel. Byggnaden flankeras av två vinkelställda envåningsflyglar. Interiören går i historisk stil och den stora riddarsalen i andra våningen med sina överdådiga vägg- och takmålningar är det förnämsta rummet.

Slottsbyggnaden förenas med parken genom en terrass och en trappkonstruktion. Landskapsparken i engelsk stil byggdes delvis efter trädgårdsmästare M. G. Stenius ritningar från 1884 och delvis efter landskapsarkitekt A.F. Rydbergs ritningar från 1890.

Norr om byggnaden ligger en ekonomigård med byggnader främst från senare hälften av 1800-talet.

C. J. Gardberg

Gå tillbaka.