MALMGÅRDS HISTORIA

Malmgård ligger i Pernå (idag en del av Lovisa) längs med Forsby å. Gården har för finska förhållanden en unik historia, ägarnas namn har varit Creutz ända sedan 1614. Om man enbart räknar de manliga medlemmarna av familjen har gården haft 16 ägare; undertecknad representerar den 12. ägargenerationen.

Gårdens historia började egentligen redan 1606 då kung Karl IX förlänade 30 hemman i Pernå till Catharina Hess von Wichdorff, krigsänka, som kungen ville kompensera för hennes mans död. När hon senare gifte sig med Ernst (Larsson) Creutz från Stor-Sarvlaks, även beläget i Pernå, övergick förläningen på honom. Förläningen utökades under kung Gustav II Adolfs tid till donation 1625.

Ända fram till 1880-talet hade Malmgård karaktären av en vanlig herrgård. Huvudbyggnaden var byggd av trä i två våningar i empirisk stil. Greve Carl Magnus Creutz, som spelade en viktig roll i finsk politik och som bla var landshövding i Åbo (1864-89), ansåg att huset var för anspråklöst och gav därför arkitekt F.A. Sjöström i uppdrag att planera nuvarande corps-de-logi. Slottet byggdes under åren 1882-85 av tegel i holländsk nyrenässans stil.

Malmgård är specialiserad på ekologiskt jordbruk på sina ca 500 hektar åkrar samt förädling av ekoprodukter. Dessutom bedriver man turism, ölproduktion och skogsbruk på gården. Elenergi produceras från den egna forsens kraftverk.

Johan Creutz
Greve

Gå tillbaka.